Lịch Sử Phật Giáo

HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TÔNG SƯ

ĐỨC TÔNG SƯ MINH TRÍ – GIÁO CHỦ TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT HỘI VIỆT NAM. Ngài là một vị Tông Sư Huyền Thoại của hàng triệu tín đồ Tịnh Độ Cư Sĩ

Xem tiếp »

Bát Chánh Đạo

Bát Chánh Đạo hay còn gọi là Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo Đế (thuộc Tứ Diệu Đế) gồm 37 phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ Thừa Phật giáo.

Xem tiếp »

Tứ Diệu Đế

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (ariya sacca) tức là bốn sự thật rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về con đường diệt khổ.

Xem tiếp »

Ngũ Uẩn

Ngũ Uẩn hay còn gọi là Ngũ Ấm là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành toàn bộ Thân và Tâm của con người. Ngoài Ngũ Uẩn ra, Không có cái gì gọi là “TA”

Xem tiếp »

Ngũ Căn – Ngũ Lực

Chúng ta thường nghe nói về Căn, Ngũ Căn, Ngũ Lực. Vậy những từ ngữ đó có nghĩa gì? Hãy cùng Bích Toạ Đàm tìm hiểu về chúng.

Xem tiếp »

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Địa Tạng Vương (क्षितिगर्भ, Kṣitigarbha, Khất-Thoa-Để-Bá-Sa) hay còn gọi là U Minh Giáo Chủ là một vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á.

Xem tiếp »
mục kiền liên bồ tát

Mục Kiền Liên Bồ Tát

Mục Kiền Liên Bồ Tát hay còn gọi là Đại Hiếu Bồ Tát Mục Kiền Liên. Ngài là 1 trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài đạt được phẩm hiệu Thần Thông Đệ Nhất. Chứng quả A La Hán cao quý.

Xem tiếp »

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Giáo Chủ Cõi Ta Bà

Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay còn được gọi là Đức Phật Thích Ca. Ngài là một vị Phật có thật trong lịch sử loài người. Hãy cùng Bích Toạ Đàm tìm hiểu đôi nét sơ lược về lịch sử của Ngài – Đấng Bổn Sư cao quý của tất cả chúng sanh.

Xem tiếp »
đại thế chí bồ tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí là vị Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Ngài là một vị Đại Bồ Tát thể hiện ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo Đại Thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Xem tiếp »
Facebook
Pinterest
E-mail
error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻