Địa Tạng Vương Bồ Tát

LƯỢC SỬ CỦA NGÀI

Hồng Danh Của Ngài

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Địa Tạng Vương (क्षितिगर्भ, Kṣitigarbha, Khất-Thoa-Để-Bá-Sa) hay còn gọi là U Minh Giáo Chủ là một vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á. 

Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh. Cũng giống như Đất là nơi nương tựa cho muôn sự, muôn vật nên gọi là Địa. Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham – sân – si của chính mình.

Ngày Khánh Đản Của Ngài là ngày 30/7 Âm Lịch

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

Trụ xứ của Địa Tạng Bồ Tát Cửu Hoa Sơn. Tương truyền rằng, Địa Tạng Bồ Tát đã thật sự hiện thân tại đây vào đời Đường (Trung Quốc) dưới dạng một hoàng tử xứ Triều Tiên. Sau khi lâm chung, nhục thân của vị hoàng tử này không tan rã và người ta đã xây dựng một ngôi tháp để thờ vị này. Một bảo tháp mà ngày nay vẫn còn.

Địa Tạng Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi (là cảnh trời thứ 2 trong 6 cõi trời của Dục Giới trên đỉnh núi Tu Di cõi Diêm Phù Đề).

Kinh Địa Tạng bổn nguyện có ghi chép: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập thiền định lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho Thánh Mẫu nghe (tức hoàng hậu Ma-Da – người đã sinh ra thái tử Tất Đạt Đa – sau này giác ngộ trở thành Đức Phật Thích Ca). Khi đó, giữa chốn pháp hội đủ hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh chúng, Ngài ân cần phó chúc (dặn dò) Bồ Tát Địa Tạng rằng:

“Ta đem việc chúng sinh ở Cõi Trời và Cõi Người chưa thoát khỏi Tam Giới, Lục Đạo, còn bị kẹt ở trong nhà lửa, nhờ cậy ở Bồ Tát. Đừng để cho chúng sinh ấy bị đày đọa trong mọi nơi ác đạo”.

Kinh Địa Tạng còn chép:

“Ở vào khoảng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, mà Đức Phật Di Lặc chưa đản sanh thì Đức Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân vào cõi nhân gian, cõi thiên giới và cõi địa ngục để cứu khổ cho chúng sinh”.

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Ngài đã từng phát đại nguyện rằng:

Địa Ngục vị không thệ bất thành Phật

Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề

2 câu này có nghĩa là:

Địa Ngục chưa trống thề không thành Phật

Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề

Do đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới Địa Ngục hay là Giáo Chủ của cõi U Minh

Tiền Thân Của Ngài

DIỆU TƯỚNG THƯỜNG THẤY CỦA NGÀI

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với Bạch Hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt) trên trán, một trong ba mươi hai tướng tốt của một vị Phật.

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay cầm Như Ý Châu và Tích Trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo. Ngài thường được mô tả là một vị Bồ Tát với vầng hào quang trên đầu, đầu đội mão tỳ lô (tỳ lư), ngồi trên tòa sen do Đề Thính đỡ hoặc đứng trên tòa sen. Pháp bảo của Ngài chính là viên Ngọc Như Ý mà Ngài thường cầm nơi tay trái. Tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Còn tay phải cầm Tích Trượng để mở cửa địa ngục. Một số tranh tượng ở Việt NamTrung Quốc có khắc họa hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát đội mũ thất Phật và mặc áo cà sa đỏ.

Địa Tạng Vương Bồ Tát đội mão thất Phật
Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi toà sen trên lưng của Đề Thính
Pháp bảo của Ngài là Tích Trượng và Ngọc Như Ý

Hoặc chúng cũng thấy các bức tranh vẽ, các tôn tượng tạo hình Ngài và các thai nhi vui vẻ ở xung quanh Ngài. Những thai nhi chết yểu vẫn còn thương nhớ cha mẹ sẽ không chịu đầu thai mà sẽ sống mãi trong cảnh đau khổ, u tối của địa ngục, Địa Tạng Vương sẽ giảng đạo, giáo hóa những linh hồn này giác ngộ và siêu thoát.

Địa Tạng Vương Bồ Tát độ thai nhi
Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng chư vị Thánh cứu khổ chúng sinh bị đoạ nơi địa ngục

Còn trong các hoạ đồ của Mật tông. Chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra hình tướng của Ngài thông qua Ngọc Như Ý nơi tay Ngài đang cầm. 

CHÂN NGÔN THẦN CHÚ

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

🙏🏻 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Long Hoa Hội Di Lặc Tôn Phật 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Đức Tông Sư Minh Trí 🙏🏻

☆☆☆☆☆☆☆💐💐💐💐💐☆☆☆☆☆☆☆

Khi xem và đọc những điều này. Nếu có chút gì lợi ích cho chúng sinh. Đó là sự diệu dụng của pháp bảo. Xin hồi hướng công đức lành này. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà. Mọi loài sớm thoát khỏi đường mê. Quay về nẻo giác. Từ bỏ sát sanh hại vật. Phát tâm quy y Tam Bảo. Thọ trì ngũ giới. Ăn chay niệm Phật. Bố thí. Phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp binh đao. Mưa thuận gió hoà. Quốc thái dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não. Oan trái nghiệp chướng tiêu trừ. Thân tâm an lạc. Phước huệ song tu. Đạo quả chóng viên thành. Âm siêu dương thới. Lưỡng lộ tồn vong. Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

🙏🏻 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻

() Buddham Sharanam Gacchami ()

Thiện Hoá sưu tầm và tổng hợp-

Thiện Hóa
Thiện Hóa

Đời đạo hòa đồng tâm an lạc
Sắc không quy nhứt tánh viên minh

Bình Luận

Tháng 04 năm 2024
14
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Chủ nhật
Ngày Mậu Thân
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
06
Tháng 03

Về Bích Tọa Đàm

Chúng tôi, những thiện nam tín nữ với 1 lòng thành kính hướng về ngôi Tam bảo, xin được phép thành lập trang Bích Tọa Đàm để làm nơi chia sẻ những lời huyền ngọc, những kiến thức Phật học mà chúng tôi đã hữu duyên kiến huệ được. Nếu có sự trùng lặp hoặc chưa đúng. Rất mong được quý vị, chư đồng đạo hoan hỉ bỏ qua. Cùng nhau góp ý xây dựng để hoằng dương Phật pháp. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà. Muôn loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về nẻo giác. Chúng sinh đồng thành Phật đạo.

 – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT –

Kết nối với chúng tôi

Bài viết gần đây

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Đăng kí nhận bài viết mới

Đăng kí nhận thông báo về các bài viết mới nhất của Bích Tọa Đàm. 

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻