LỜI PHẬT DẠY

Pháp tự tại thân tâm hữu ý

Ý Tam Thiên xuất tại thân tâm

Khẩu ba nghiệp xuất tâm như ý

Bồ Đề Tam Bảo khẩu Như Lai

Facebook
Pinterest
E-mail
error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻