TỦ SÁCH AUDIO PHẬT GIÁO

KINH BÁCH DỤ

{"playlist":[{"title":"Ng\u01b0\u1eddi Ngu \u0102n Mu\u1ed1i – Kinh B\u00e1ch D\u1ee5","artist_name":"Kinh B\u00e1ch D\u1ee5","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/nguoi-ngu-an-muoi-bich-toa-dam.mp3","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/IMG_2126.jpg","duration":"3:18","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"D\u1ef1 Tr\u1eef S\u1eefa B\u00f2 – Kinh B\u00e1ch D\u1ee5","artist_name":"Kinh B\u00e1ch D\u1ee5","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/du-tru-sua-bo-bich-toa-dam-cau-chuyen-phat-giao.mp3","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/IMG_2126.jpg","duration":"3:22","playlistid":"playlistid-1"}]}

Kinh Bách Dụ là bộ Kinh gồm 98 bài thí dụ của Đức Phật đã thuyết. Ngài tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác để dùng những chuyện xưa làm thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng sinh.

Nếu chúng ta biết trừ bỏ Mê Lầm ở đâu thì Niết Bàn sẽ thực hiện ở đó.

Vấn Đáp Phật Pháp là những bài pháp thoại giải đáp về những thắc mắc thường ngày. Mục đích của những bài pháp thoại này là để tất cả mọi người thấu hiểu và ứng dụng được Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày để giúp thân tâm thường an lạc.

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP

KIM NGÔN NGỌC NGỮ

Kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật thuyết dạy chúng sinh. Và những bài pháp thoại, những lời hay ý đẹp được Bích Toạ Đàm hữu duyên kiến huệ được và tổng hợp lại để sẻ chia cùng tất cả mọi người.

Nhạc niệm Phật và các nhạc thần chú Phật giáo.  Bích Toạ Đàm hoan hỉ tổng hợp và sẻ chia cùng tất cả mọi người.

{"playlist":[{"title":"Vajrasattva Mantra","artist_name":"Tina T\u00ecnh","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/05-Vajrasattva-Mantra.m4a","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/01-Vajrasattva-Mantra-Drums-Version-m4a-image.jpg","duration":"9:39","playlistid":"playlistid-2"},{"title":"Usnisa Vijaya Dharani Sutra","artist_name":"Tina T\u00ecnh","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/03-Usnisa-Vijaya-Dharani-Sutra.m4a","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/01-Vajrasattva-Mantra-Drums-Version-m4a-image.jpg","duration":"8:56","playlistid":"playlistid-2"},{"title":"Medicine Buddha Mantra","artist_name":"Tina T\u00ecnh","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/02-Medicine-Buddha-Mantra.m4a","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/01-Vajrasattva-Mantra-Drums-Version-m4a-image.jpg","duration":"7:33","playlistid":"playlistid-2"},{"title":"Vajrasattva Mantra (Drums Version)","artist_name":"Tina T\u00ecnh","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/01-Vajrasattva-Mantra-Drums-Version.m4a","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/01-Vajrasattva-Mantra-Drums-Version-m4a-image.jpg","duration":"9:47","playlistid":"playlistid-2"},{"title":"Xu\u031bng Ta\u0301n Pha\u0323\u0302t Thi\u0301ch Ca","artist_name":"bichtoadam","audio_file":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Xung-Tan-Phat-Thich-Ca.mp3","poster_image":"https:\/\/bichtoadam.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Xung-Tan-Phat-Thich-Ca-Cover-1024x576.jpg","duration":"2:37","playlistid":"playlistid-2"}]}

NHẠC PHẬT GIÁO

Facebook
Pinterest
E-mail
error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻