BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bát Chánh Đạo

Bát Chánh Đạo hay còn gọi là Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo Đế (thuộc Tứ Diệu Đế) gồm 37 phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ Thừa Phật giáo.

Đọc tiếp »

Tứ Diệu Đế

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (ariya sacca) tức là bốn sự thật rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về con đường diệt khổ.

Đọc tiếp »

Ngũ Uẩn

Ngũ Uẩn hay còn gọi là Ngũ Ấm là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành toàn bộ Thân và Tâm của con người. Ngoài Ngũ Uẩn ra, Không có cái gì gọi là “TA”

Đọc tiếp »

Những lời huyền ngọc của chư Phật

Chuyên Mục

Nhân Quả Luân Hồi

Liên Hoa Viên

Diệu Pháp Âm

Vô hình tượng ko như ý

Pháp đẳng như không chánh pháp đồ

Tự tại thân tâm chánh đẳng giác

Ý tại chân không ngỏ tam đồ

Facebook
Pinterest
E-mail
error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻