Kiến thức phật học

Nhất niệm thần trí sáng ra

Hoa khai trí huệ, vô minh không còn

Nhì là thấu đạo Vô Thường

Đời là cõi tạm, chẳng gì của ta

Bát Chánh Đạo

Bát Chánh Đạo hay còn gọi là Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo Đế (thuộc Tứ Diệu Đế) gồm 37 phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ Thừa Phật giáo.

Xem bài viết »

Tứ Diệu Đế

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (ariya sacca) tức là bốn sự thật rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về con đường diệt khổ.

Xem bài viết »

Ngũ Uẩn

Ngũ Uẩn hay còn gọi là Ngũ Ấm là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành toàn bộ Thân và Tâm của con người. Ngoài Ngũ Uẩn ra, Không có cái gì gọi là “TA”

Xem bài viết »
Facebook
Pinterest
E-mail
error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻