Mantra of Great Compassion

Mantra of Great Compassion, còn được gọi là “Om Mani Padme Hum“, là một trong những câu thần chú quan trọng và phổ biến nhất trong Phật giáo. Đây là một câu chú mà người tu tập Phật giáo thường ngâm nga, đọc hoặc viết lại để tăng cường tâm linh và đạt được bình an và giác ngộ.

Câu chú “Om Mani Padme Hum” có nguồn gốc từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, một bộ kinh quan trọng trong Phật giáo Mahayana. Mỗi từ trong câu chú mang một ý nghĩa riêng biệt:

– “Om” là âm tiền âm, tượng trưng cho sự hoàn thiện và trí tuệ vô hạn của Đức Phật.
– “Mani” có nghĩa là viên ngọc quý, biểu trưng cho sự lòng từ bi.
– “Padme” có nghĩa là hoa sen, biểu trưng cho sự thanh tịnh và giữ vững trong thế giới tương phản.
– “Hum” là âm sau âm, biểu thị sự đơn giản và không thay đổi của sự thực tại.

Khi ngâm nga hoặc trì tụng câu chú này, người tu tập mong muốn khơi dậy lòng từ bi, giải thoát khỏi đau khổ và đạt được giác ngộ. Câu chú “Om Mani Padme Hum” được coi là một câu chú mạnh mẽ, có khả năng giúp làm sáng tỏ tâm trí và đem đến bình an tinh thần.

☆☆☆☆☆☆☆💐💐💐💐💐☆☆☆☆☆☆☆
Khi xem và đọc những điều này. Nếu có chút gì lợi ích cho chúng sinh. Đó là sự diệu dụng của Pháp Bảo. Xin hồi hướng công đức lành này. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ Ta Bà. Mọi loài sớm thoát khỏi đường mê. Quay về nẻo giác. Từ bỏ sát sanh hại vật. Phát tâm quy y Tam Bảo. Thọ trì ngũ giới. Ăn chay niệm Phật. Bố thí. Phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp binh đao. Mưa thuận gió hoà. Quốc thái dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não. Oan trái nghiệp chướng tiêu trừ. Thân tâm an lạc. Phước huệ song tu. Đạo quả chóng viên thành. Âm siêu dương thới. Lưỡng lộ tồn vong. Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

Xin Thường Niệm
🙏🏻 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🏻

(卍) Buddham Sharanam Gacchami (卍)
(卍) Dhammam Saranam Gacchami (卍)
(卍) Sangham Saranam Gacchami (卍)

Thiện Hóa
Thiện Hóa

Đời đạo hòa đồng tâm an lạc
Sắc không quy nhứt tánh viên minh

Bình Luận

Tháng 02 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Tân Dậu
Tháng Bính Dần
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
18
Tháng 01

Về Bích Tọa Đàm

Chúng tôi, những thiện nam tín nữ với 1 lòng thành kính hướng về ngôi Tam bảo, xin được phép thành lập trang Bích Tọa Đàm để làm nơi chia sẻ những lời huyền ngọc, những kiến thức Phật học mà chúng tôi đã hữu duyên kiến huệ được. Nếu có sự trùng lặp hoặc chưa đúng. Rất mong được quý vị, chư đồng đạo hoan hỉ bỏ qua. Cùng nhau góp ý xây dựng để hoằng dương Phật pháp. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà. Muôn loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về nẻo giác. Chúng sinh đồng thành Phật đạo.

 – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT –

Kết nối với chúng tôi

Bài viết gần đây

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Đăng kí nhận bài viết mới

Đăng kí nhận thông báo về các bài viết mới nhất của Bích Tọa Đàm. 

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻