Chú Đại Bi – Ý Nghĩa Trì Tụng Thần Chú Của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

chú đại bi

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika Citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (hay còn gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát) (tiếng Phạn là: Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bài chú dài 84 dòng của Phật Giáo Đại Thừa. Lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỉ thứ 7.

Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc Hội minh của các Phật, Bồ Tát, các Thần và Vương.

Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi Chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh, tiêu trừ quả báo, tăng trưởng phước đức của người trì tụng. Công đức của Chú Đại Bi thật không thể nghĩ bàn.

Nguồn gốc của chú đại bi

Kinh điển thuật lại câu chuyện giữa Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara) và chư Phật như sau: Trong một cuộc hội minh của các chư Phật, Bồ Tát, các Thần và Vương. Bồ Tát Quán Thế Âm đã bạch với Đức Thế Tôn như sau:

“Bạch đức Thế Tôn, con có Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh tật, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”

Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết Chú Đại Bi xong, cõi đất 6 phen biến động. Trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng. Thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng.

Bồ Tát Quán Thế Âm đã đem lại sự cứu rỗi cho tất cả mọi chúng sinh. Ngay cả những chúng sinh đã từng phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ.

Tại sao Chú Đại Bi Lại Phổ biến?

Bài chú mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư PhậtBồ Tát dành cho tất cả chúng sinh. 

Đối với những Phật tử theo Phật giáo thì ai cũng biết Chú Đại Bi, những lợi ích mà thần chú mang lại là không thể kể hết. Vì vậy, Phật tử niệm thần chú này rất nhiều. Thường xuyên đi chùa lễ Phật, ăn chay, phóng sinh và làm từ thiện. Một lòng trì chú để tịnh trừ nghiệp chướng từ hằng hà sa số kiếp đến nay. Để tăng trưởng phước đức, làm nảy nở Bồ Đề Tâm. Ngoài ra, trì tụng Chú Đại Bi còn được sự chở che, gia hộ của chư Phật dành cho người trì tụng.

Thần chú thường được hát hay tụng niệm bằng tiếng Phạn, chứ không phải bản dịch tiếng Anh, Thái, Việt hoặc Trung Quốc.

Những bản dịch thường đòi hỏi người dịch phải nghiên cứu sâu về “ý nghĩa từ”, nhưng cũng giống như mọi câu thần chú khác, ý nghĩa của từ không quan trọng.

Tiếng Phạn (Sankrit) là một ngôn ngữ của những “âm tiết Thánh”, không chỉ những từ được hình thành mà còn những âm thanh thiêng liêng có các lớp ý nghĩa vô hình của nó. Vì lý do này, Đại Bi Chú (Great Dharani) thường được tụng bằng tiếng Phạn.

chú đại bi phạn ngữ

Công năng của chú đại bi

Sự mầu nhiệm và linh nghiệm của thần chú là không thể bàn cãi. Nó có tác dụng bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa lành tất cả loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm.

Cho dù bạn có theo đạo Phật hay không, bạn có tin vào sự linh nghiệm của thần chú hay không thì khi bạn khởi niệm thần chú này, bạn sẽ nhận được những lợi ích kỳ diệu không thể giải thích của thần chú này.

Bồ Tát Quan Thế Âm nói về công đức trì tụng Chú Đại Bi:

 • Bất kỳ một sinh vật sống nào niệm và giữ Thần Chú Đại Bi nếu rơi vào ba con đường tà ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.
 • Nếu bất kỳ người sống nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi không được tái sinh trong bất kỳ cõi Phật nào, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.
 • Nếu bất kỳ ai khi niệm và giữ thần Chú Đại Bi không có được hạnh phúc và sự hùng biện không giới hạn, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.
 • Nếu bất kỳ người nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi, nếu không có được bất cứ điều gì trong cuộc sống hiện tại của mình, thì nó không thể gọi là Đà La Ni của Trái Tim Từ Bi, trừ khi nó được sử dụng bởi những người không có đạo đức hay không hoàn toàn chân thành.

 

Người nào thường niệm Chú Đại Bi thì sẽ không bao giờ bị 15 hình thức chết sau đây:

 • Họ sẽ không chết đói hoặc thiếu thốn.
 • Họ sẽ không chết vì bị áp bức, bỏ tù, bị đánh đập.
 • Họ sẽ không chết dưới kẻ thù thù nghịch.
 • Họ sẽ không bị giết trong trận chiến quân sự.
 • Họ sẽ không bị giết bởi hổ, sói, hoặc những con thú dữ.
 • Họ sẽ không chết vì nọc độc rắn độc hoặc bọ cạp.
 • Họ sẽ không bị chết đuối hoặc bị thiêu chết.
 • Họ sẽ không bị đầu độc cho đến chết.
 • Họ sẽ không chết vì phép thuật.
 • Họ sẽ không chết vì điên rồ.
 • Họ sẽ không bị giết bởi những vụ lở đất hoặc những cây cối ngã.
 • Họ sẽ không chết vì những cơn ác mộng do những người xấu gây ra.
 • Họ sẽ không bị giết bởi ma quỷ hay ác quỷ.
 • Họ sẽ không chết vì những bệnh hiểm nghèo.
 • Họ sẽ không tự sát.

Người nào đang giữ và niệm Chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều tốt lành sau đây:

 • Nơi sinh của họ sẽ luôn luôn có một vị vua tốt.
 • Họ sẽ luôn được sinh ra ở một đất nước tốt.
 • Họ sẽ luôn được sinh ra vào thời điểm tốt.
 • Họ sẽ luôn gặp những người bạn tốt.
 • Các cơ quan của cơ thể sẽ luôn luôn khoẻ mạnh.
 • Trái tim của họ sẽ tinh khiết và đầy đủ.
 • Họ sẽ không vi phạm những điều cấm đoán.
 • Gia đình của họ sẽ tử tế và hài hòa.
 • Họ sẽ luôn có sự giàu có và hạnh phúc.
 • Họ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác.
 • Sự giàu có của họ sẽ không bị cướp bóc.
 • Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm.
 • Những con rồng, thần linh và tinh thần tốt sẽ luôn luôn bảo vệ họ.
 • Ở nơi sinh ra, họ sẽ thấy Đức Phật và nghe Pháp.
 • Họ sẽ thức tỉnh với ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp thích hợp mà họ nghe thấy.

vì sao chú đại bi lại có oai lực như vậy?

 

Bài chú bao gồm 84 câu. Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với từng ý nghĩa và hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Chính vì lẽ đó. Oai lực của Chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn.

Kính mời chư thiện nam tín nữ cùng Bích Tọa Đàm trì tụng Chú Đại Bi thông qua bộ tranh THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ 

Chú Đại Bi (Phạn Ngữ)

Chú Đại Bi của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm với oai lực và công đức viên mãn miễn bàn là vậy. Thế nhưng nếu quý vị niệm Chú Đại Bi mà không hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp thì cũng giống như người có tay mà không có chân. Cũng vậy, nếu quý vị hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp mà không trì tụng Chú Đại Bi thì cũng giống như người có chân mà không có tay. Cũng vô dụng mà thôi. 

Vậy nên để liễu triệt Chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Ấn Pháp, rồi phải trì tụng Chú Đại Bi nữa. Mới được gọi là thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.

Xem Cách Hành Trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp theo Chú Đại Bi tại bài viết này.

hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp theo chú đại bi

Thiện Hóa
Thiện Hóa

Đời đạo hòa đồng tâm an lạc
Sắc không quy nhứt tánh viên minh

Bình Luận

Tháng 06 năm 2024
16
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
11
Tháng 05

Về Bích Tọa Đàm

Chúng tôi, những thiện nam tín nữ với 1 lòng thành kính hướng về ngôi Tam bảo, xin được phép thành lập trang Bích Tọa Đàm để làm nơi chia sẻ những lời huyền ngọc, những kiến thức Phật học mà chúng tôi đã hữu duyên kiến huệ được. Nếu có sự trùng lặp hoặc chưa đúng. Rất mong được quý vị, chư đồng đạo hoan hỉ bỏ qua. Cùng nhau góp ý xây dựng để hoằng dương Phật pháp. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà. Muôn loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về nẻo giác. Chúng sinh đồng thành Phật đạo.

 – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT –

Kết nối với chúng tôi

Bài viết gần đây

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Đăng kí nhận bài viết mới

Đăng kí nhận thông báo về các bài viết mới nhất của Bích Tọa Đàm. 

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻