lịch sử phật giáo

a di đà phật

A Di Đà Phật – Giáo Chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Ngài là bậc tiếp dẫn đạo sư, Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí (còn được biết đến với hồng danh là Tây Phương Tam Thánh) cùng hằng hà sa số chư vị Bồ Tát luôn ngày đêm hoá độ và tiếp dẫn chúng sinh đã khuất về với cõi cực lạc thanh tịnh của Ngài.

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻