Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai Vairocana Bích Tọa Đàm

Lược Sử Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Theo quan điểm Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân. Ba thân đó chính là: Pháp thân, Báo thân và Hóa thânĐức Phật Thích Ca chính là vị Phật có thật trong lịch sử, đã đản sinh và nhập diệt tại Trái Đất. Đó chính là hóa thân của Ngài. Công đức vô lượng từ hằng hà sa số kiếp của Ngài chính là Báo thân. Trong khi đó, thân mà Đức Phật Thích Ca chứng ngộ gọi là Pháp thân, là Chân Như. Và pháp thân đó chính là ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Ý nghĩa của Pháp thân này, vượt qua sự luận bàn của ngôn từ. Chỉ có thể chứng ngộ thành Phật mới có thể thấu hiểu được. 

Đức Phật Đại Nhật Như Lai

 

Diệu tướng thường thấy của Ngài

Hình tượng thường thấy của Ngài là ngồi thiền tọa trong tư thế kim cương trên tòa sen. Sắc thân có màu trắng và đang thủ ấn (mudra). Xung quanh Ngài được trang trí bằng các trang sức tuyệt đẹp.

Ngoài ra, hình tượng khác trong Mandala Garbhadhatu của Chân ngôn tông thì Ngài có màu vàng, có 4 mặt (tứ diện) và bắt ấn dhyana mudra với pháp luân xa bằng vàng trong tay.

Hình tượng thường thấy của Ngài là ngồi thiền tọa trong tư thế kim cương trên tòa sen, sắc thân có màu trắng và đang thủ ấn (mudra) chuyển pháp luân có biểu tượng là bánh xe pháp. Xung quanh Ngài được trang trí bằng các trang sức tuyệt đẹp.

Ngài là biểu hiện của Ánh Sáng Trí Tuệ chiếu soi diệt trừ Bóng Tối của Vô Minh. Trong Mandala (Mạn Đà La) của Mật Giáo thì Ngài Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm. Ngài là một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai

Mạn đà la (mandala)
Trung tâm của Mandala là Đại Nhật Như Lai, xung quanh có 4 vị Như Lai khác (màu vàng) và 4 Bồ Tát thân cận (màu trắng); từ trái sang phải theo chiều từ trên xuống: Bảo Tràng Phật (Ratnaketu), Phổ Hiền Bồ Tát (Samantabhadra), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumitaraja), Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri), Vô Lương Thọ Như Lai (Amitabha), Quán Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara), Thiên Cổ Lôi Âm Phật (Divyadundhubhimeghanirghosa), Từ Thị Bồ Tát (Maitreya)

 

Ngày Vía

Ngày 23/10 (âm lịch) hàng năm là ngày vía của Ngài

Ngày Vía Phật chính là ngày sinh, ngày mất, ngày thành đạo,… của vị Phật đó. Theo quan niệm, mọi việc làm xấu trong những ngày này đều mang tội gấp hàng triệu lần, tương tự như vậy khi chúng ta làm việc tốt. Chính vì vậy, Phật tử trong những ngày này đều tích cực tu hành, làm việc thiện…

Ý Nghĩa Hồng Danh Của Ngài

Các Hồng Danh Của Ngài:

  • Vairocana
  • Tỳ Lô Giá Na Phật
  • Tỳ Lư Giá Na
  •  Đại Nhật Như Lai Phật
  • Biến Nhất Thiết Xứ
  • Quang Minh Biến Chiếu

Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”. Trong Đại Nhật Kinh do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: “Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối với mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong. Chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia. Lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu sáng. Huệ Nhật của Ngài không như thế. Trí huệ của Ngài chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày.”

Chân Ngôn Thần Chú Của Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Mỗi vị Phật hay Bồ tát đều có rất nhiều thần chú để trì tụng. Tương tự như thế đối với thần chú của Đại Nhật Như Lai, người đầu tiên trong vũ trụ đạt giác ngộ hoàn toàn. Phải có một chúng sinh đầu tiên đạt được sự thức tỉnh hoàn hảo, và Đại Nhật Như Lai là tên mà hành giả Mật tông đặt cho người đã đạt được điều này.

Khi nhà hiền triết Phật giáo Long Thọ (Nagarjuna), người được coi là một vị Phật khác sau Phật Thích Ca Mâu Ni, lần đầu tiên phát triển trường phái bí truyền ở Ấn Độ, giáo lý của nó chủ yếu bao gồm các thần chú đặc biệt giúp hành giả nhanh chóng biến đổi cơ thể. Hỗ trợ việc “kích hoạt” kundalini (năng lượng cơ bản được cho là chạy dọc theo cột sống) và thanh lọc thân tâm.

Thần chú của Ngài đặc biệt mạnh mẽ trong việc mang lại một sự biến đổi và thanh lọc 4 yếu tố vĩ đại của cơ thể vật lý, và biến đổi 4 yếu tố thành nền tảng vững chắc cho việc tu luyện.

Câu thần chú ngắn

Ohm Ahh Be Lah Hung Kha

hoặc

Oṃ vairocana hūṃ

A vi ra hūṃ kha

Âm tiết “Ahh” trong câu thần chú này đại diện và tác động lên yếu tố trái đất trong cơ thể con người

Âm tiết “Bee” đại diện và biến đổi yếu tố nước

Âm tiết “Lah” đại diện và biến đổi yếu tố lửa của cơ thể

Âm tiết “Hung” đại diện cho yếu tố gió

Và “Kha” âm tiết đại diện cho sự trống rỗng.

Khi thực hành thần chú này, bạn đang làm việc để biến đổi tất cả các yếu tố vĩ đại của cơ thể con người, bao gồm chi (prana – năng lượng của sự sống vốn ở khắp nơi trong vũ trụ), kinh tuyến năng lượng (nadi hoặc mai), điểm sáng, luân xa, kundalini hay lửa tam muội. 

Thần chú Kim Cương Giới

Thần chú Thai Tạng Giới

Thủ Ấn Của ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Thủ ấn là dấu hiệu, là cử chỉ của tay. Hay chính xác hơn là vị trí của ngón tay và bàn tay. Các Đức Phật thường sử dụng các thủ ấn với một tư thế tay đặc biệt. Vừa là một cử chỉ của tự nhiên, vừa là một dấu hiệu của Phật tính. Trong Phật giáo Đại Thừa, các thủ ấn đều có ý nghĩa đặc biệt. (đối lập với thủ ấn là khế ấn – tức các tư thế như cầm ngọc, tọa thiền..)

Đức Phật Đại Nhật Như Lai cũng có thủ ấn riêng của Ngài. 

Thủ Ấn Của Đại Nhật Như Lai - Bích Tọa Đàm

Cách Kết Thủ Ấn Của Đại Nhật Như Lai

Thần chú Đại Nhật Như Lai

🌿 CHÂN NGÔN THẦN CHÚ (Tiếng Phạn)
Om. Namo bhagavatī sarvathā gatī
Varsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatī
Sam yak sam buddhaya. Tadyatha Om
Sodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanī
Suddhe visuddhe Sarwa karma avarana
Visudhanī Ya sodhr.
 
🌿 CHÂN NGÔN THẦN CHÚ (Tiếng Việt)
Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Ða Dã Hồng.
 
🙏🏻 Thần chú này được viết trong Mền Quang Minh dùng để đắp trên thân người chết.
 
🙏🏻 Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh:
 
1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Tỳ-lô này, vong linh cũng được siêu sanh về Cực Lạc.
 
2. Trị được các thần trùng (trùng tang liên táng): Đắp mền Tỳ-lô cho người bị chết trùng, vong linh được sinh về cõi Phật, gia đình người quá cố hưởng được sự an lành.
 
3. Câu chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có khả năng giúp khiến các hương linh, súc sanh, ngã quỷ, chúng sanh trong địa ngục để giúp các chúng sanh đó được thoát kiếp và được tái sanh trong các cảnh giới lành.
 
🙏🏻 Khi trì tụng thì hành giả phải phát tâm từ bi nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ để đợc tái sanh trong các cảnh giới lành 🙏🏻
 
1) Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần vào trong thức ăn, nước uống để cúng thí cho các loài súc sanh và ngã quỷ.
 
2) Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào cát, đất v.v để rải trên hòm hay mồ mả của người chết.
 
3) Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào những chổ có nước như là ao hồ để giúp đỡ cho loài chúng sanh ở trong nước khi chết rồi được thoát kiếp và tái sanh trong các cảnh giới lành.
Thiện Hóa
Thiện Hóa

Đời đạo hòa đồng tâm an lạc
Sắc không quy nhứt tánh viên minh

Bình Luận

Tháng 06 năm 2024
16
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
11
Tháng 05

Về Bích Tọa Đàm

Chúng tôi, những thiện nam tín nữ với 1 lòng thành kính hướng về ngôi Tam bảo, xin được phép thành lập trang Bích Tọa Đàm để làm nơi chia sẻ những lời huyền ngọc, những kiến thức Phật học mà chúng tôi đã hữu duyên kiến huệ được. Nếu có sự trùng lặp hoặc chưa đúng. Rất mong được quý vị, chư đồng đạo hoan hỉ bỏ qua. Cùng nhau góp ý xây dựng để hoằng dương Phật pháp. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà. Muôn loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về nẻo giác. Chúng sinh đồng thành Phật đạo.

 – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT –

Kết nối với chúng tôi

Bài viết gần đây

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Đăng kí nhận bài viết mới

Đăng kí nhận thông báo về các bài viết mới nhất của Bích Tọa Đàm. 

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻