nhạc phật giáo

Mantra of Great Compassion

Mantra of Great Compassion, còn được gọi là “Om Mani Padme Hum”, là một trong những câu thần chú quan trọng và phổ biến nhất trong Phật giáo. Đây là một câu chú mà người tu tập Phật giáo thường ngâm nga, đọc hoặc viết lại để tăng cường tâm linh và đạt được bình an và giác ngộ.

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻