Bích Toạ Đàm thiện nguyện xây dựng ngôi tam bảo

[Thiện Nguyện] Chung Tay Dựng Xây Ngôi Tam Bảo Tại Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An

Ngôi Tam Bảo đang được xây dựng tại Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ban Quản Trị (BQT) đã liên lạc với nhà chùa. Được biết hiện tại chùa cũng đang nhận được sự đóng góp, chung tay từ những mạnh thường quân (MTQ). Mỗi MTQ là một tấm lòng. Người góp xi măng, người góp viên gạch, người thì đèn hào quang cúng dường trang nghiêm Phật vv..vvv….Tất cả cùng nhau chung tay xây dựng Ngôi Tam Bảo nhanh chóng được hoàn thành.