Vì Sao Đốt Vàng Mã Hoặc Giết Chúng Sinh Để Cúng Ông Bà Tổ Tiên Hoặc Năm Mới Là Hủ Tục Cần Bỏ?

Đốt vàng mã và giết chúng sinh để cúng tế là hai điều tối kị mà người Phật tử tuyệt đối không được làm. Vì sao vậy? Vì đây là hai hủ tục không có trong Đạo Phật. Hãy cùng Bích Toạ Đàm xem bài luận bàn sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này.