Vì Sao Nên Dạy Trẻ Nhỏ Niệm Phật?

Thời buổi này được gọi là thời loạn lạc, ma quỷ loạn thế nên xảy ra rất nhiều chuyện chưa từng có từ trước đến giờ. “Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Chư Thần sẽ ở bên cạnh bé 24/24h, bé sẽ được bảo vệ ngày đêm không gián đoạn…”