Ngũ Uẩn

Ngũ Uẩn hay còn gọi là Ngũ Ấm là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành toàn bộ Thân và Tâm của con người. Ngoài Ngũ Uẩn ra, Không có cái gì gọi là “TA”