Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Địa Tạng Vương (क्षितिगर्भ, Kṣitigarbha, Khất-Thoa-Để-Bá-Sa) hay còn gọi là U Minh Giáo Chủ là một vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á.