nhóm thiện nguyện Đại Tâm Tuỳ Biến

Bích Toạ Đàm Hoan Hỉ Thành Lập Nhóm Thiện Nguyện: ĐẠI TÂM TUỲ BIẾN

Được sự động viên và góp ý của tất cả mọi người. Bích Toạ Đàm xin phép thành lập nhóm thiện nguyện trên Zalo mang tên: ĐẠI TÂM TUỲ BIẾN. Nhóm là nơi những trái tim từ bi tề tựu lại cùng nhau duy nguyện vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.