cờ phật giáo

5 Màu Trên Lá Cờ Phật Giáo Có Ý Nghĩa Gì?

Là người Phật tử, chắc chắn chúng ta ai cũng biết lá cờ của Phật Giáo. Lá cờ có 5 màu sắc đó có ý nghĩa như thế nào?